Du kan logga in med ett existerande Facebook-konto eller existerande Google-konto för att använda Valbarometern. Valbarometern får då möjligheten att se ditt namn, profilbild och din mail-adress. Detta sparas dock inte på vår sida, vi lagrar inte information som kan användas för att identifiera dig som person. Fördelen att autentisera med Facebook är att du slipper registrera ett nytt konto via mail/lösenord och slipper på så sätt hålla koll på dina inloggningsuppgifter (detta förutsatt att du redan har ett Facebook- eller Google-konto).

Ifall du har en användare och är inloggad så kan du välja att fylla i uppgifter på din profilsida, såsom din ålder, vilken kommun du bor i, vilket parti du röstade på sist osv. Denna information sparas hos oss och är hemlig, vi kommer aldrig dela vidare eller sälja denna information till någon tredje part. Enda anledningen varför vi ställer dessa frågor är så att vi ska kunna ta fram intressant data som underlag för opinions-undersökningar, t.ex kunna se hur individer inom ett visst åldersspann och boende i en viss del av landet ser på en viss politisk fråga.

Användardata är skyddad i vår databas, men vi tar inte ansvar för ifall vi mot all förmodan blir offer för en hacker-attack som leder till en läcka. Just lösenord är dock extra skyddade eftersom de hanteras av en tredje-parts plattform som ägs av Google, vi sparar aldrig användares lösenord, inte ens i krypterad form.

När du autentiserar dig via Facebook så bör du få en notis i Facebok om att ditt konto använts för att autentisera mot Valbarometern. Du kan när som helst ta bort kopplingen mellan Facebook och Valbarometern, detta görs i så fall via Facebook (du hittar det här).

Vi bakom Valbarometern 2023,

Du kan kontakta oss på valbarometern@gmail.com
N/A